Ông Quách Ngọc Hoán - Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

ông Quách Ngọc Hoán, người dân tộc Mường, sinh năm 1946, ở bản Sạng, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Với nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, am hiểu phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc, mọi hoạt động của thôn bản, chính vì thế từ năm 2010 cho đến nay ông luôn được bà con trong bản tín nhiệm và bầu là người có uy tín trong đồng bào DTTTS, bản thân ông luôn cố gắng hoạt động tốt để bà con không mất lòng tin vào mình.

Luôn tuyên truyền, phổ biến vận động sâu rộng cho nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định ở địa phương. Bằng những hành động thực tế, miệng nói, chân tay làm, công tác tuyên truyền luôn chú trọng đến các hội nghị thôn (bản), hội nghị các đoàn thể để phổ biến giúp nhau cách làm ăn, giữ gìn an ninh thôn (bản); giúp nhau xóa đói giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài. Vì vậy, con cháu và bà con trong bản luôn tin tưởng vào chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương đề ra.

Bên cạnh đó bản thân ông cũng luôn gương mẫu, đi đầu, vận động mọi người tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương phát động như phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hiện nay, bản có 100% đăng ký nhóm hộ, hộ giữ gìn an ninh trật tự không có con em mắc vào tệ nạn xã hội, hàng năm tuyên truyền vận động nhân dân  tổ chức tốt ngày hội “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tuyên truyền nhân dân thực hiện phong trào “ cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, vận động nhân dân hiến đất, hiến công làm đường giao thông nông thôn, cắm mốc quản lý quy hoạch nông thôn mới, ông đã vận động nhân dân trong bản hiến được 305 m2  đất, đổ được 150 m đường bê tông, nhân dân đóng góp công sức, công lao động được trên 200 ngày công. Hàng tháng vào ngày 26 mọi người,  mọi nhà đều tham gia dọn vệ sinh đường làm ngõ xóm và gia đình, đảm bảo môi trường trong sạch.

Do vậy, trong những năm qua, kinh tế của thôn bản có những bước phát triển đáng khích lệ, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững, nhân dân trong bản luôn luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ông Quách Ngọc Hoán đã phát huy có hiệu quả vai trò của người có uy tín là hạt nhân gây dựng tình đoàn kết ở cộng đồng dân cư, giải quyết tốt những mâu thuẫn trong cộng đồng thôn, là cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tại địa phương góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại địa phương.

Với những kết quả đó, ông đã được các cấp, các ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý như:

- Huân chương kháng chiến hạng nhì (theo Quyết định số 930/ngày 20/11/1986)

- Huân Chương chiến sỹ giải phóng hạng nhất (Theo Quyết định số 4129 ngày 03/02/1974)

- Bằng khen của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam ( Quyết định số 69 ngày 06/11/2009) và nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, huyện.

ninhbinh.gov.vn

  • Từ khóa :

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1