Đăng nhập
CÁC VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

CÁC VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

 416/UBND-VP6

06/QĐ-TCTCTMTQGDTTS

 12/6/2023  V/v triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TCTCTMTQGDTTS ngày 01/6/2023 của Tổ công tác Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

 863/UBND-VP6

1943.UBDT-TH.

14/11/2022  V/v báo cáo tổng kết công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

859/UBND-VP6

1881.UBDT-DTTS

 11/11/2022  V/v triển khai thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
855/UBND-VP6  11/11/2022   V/v triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão - năm 2023

 1002/VPUBND-VP3

12/TT-BNNPTNT

30/9/2022  V/v triển khai thực hiện Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
 51/BC-VPUBND  27/6/2022 Báo cáo thực hiện công tác dân tộc năm 2022 và kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín giai đoạn 2011-2021
 119/KH-UBND 24/6/2022  Kế hoạch Thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2022 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 41/BC-VPUBND 08/6/2022  Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2022
55/BC-VPUBND  18/6/2019  Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
281/BC-UBND  25/6/2018  Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn 
51/KH-SLĐ TBXH  18/6/2018  Về thực hiện Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn/bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2018
69/BC-UBND  14/6/2018  Về Báo cáo tình hình thực hiện QĐ 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng CP v/v phê duyệt danh sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
11/UBND-VP8  14/6/2018  Về báo cáo tình hình cán bộ tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi
774/QĐ-UBND 05/6/2018  Về phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018-2022
115/UBND-VP6 02/4/2018 Về báo cáo 10 năm triển khai thực hiện Quyết định 1688/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
30/BC-VPUBND 29/03/2018 Báo cáo số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số trong UBMTTQ các cấp và các tổ chức chính trị xã hội năm 2017
4/UBND-VP8 28/03/2018 Về báo cáo tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi sau tết Mậu Tuất 2018
29/BC-VPUBND 22/03/2018 Báo cáo số lượng tỷ lệ các thôn bản vùng dân tộc thiểu số đã có đường giao thông được đầu tư nâng cấp cải tạo Xây dựng mới năm 2017
168/VP-UBND  22/03/2018 Về báo cáo số liệu thống kê công tác dân tộc
26/BC-VPUBND  19/03/2018 Báo cáo số lượng hộ nghèo và cận nghèo người dân tộc thiểu số năm 2017
25/BC-VPUBND  16/03/2018 Báo cáo số lượng đảng viên người dân tộc thiểu số năm 2017
 19/BC-VPUBND  13/03/2018 Báo cáo số cặp tảo hôn người dân tộc thiểu số năm 2017
20/BC-VPUBND 13/03/2018 Báo cáo số vụ ly hôn, số cuộc kết hôn người dân tộc thiểu số năm 2017
 18/BC-VPUBND  13/03/2018 Báo cáo số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan hành chính các cấp năm 2017
 23/BC-UBND 02/03/2018  Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017
11/UBND-VP6  12/01/2018  v/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 -2017
207/BC-UBND   29/12/2017 Báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2017 và nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2018
18/UBND-VP8 29/12/2017  Về đóng góp ý kiến vào danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018.
52/BC-VPUBND  23/11/2017  Báo cáo kết quả thực hiện công tác Phòng chống tội phạm về ma túy, HIV/AIDS năm 2017 trong vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình
517/VP-UBND   09/11/2017 Về Báo cáo số liệu thống kê công tác dân tộc
 503/UBND-VP6  26/10/2017 Về tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X khu vực I năm 2017
14/UBND-VP8   26/10/2017 Về Tổng hợp danh sách đại biểu tham dự Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2017.
 13/UBND-VP8 10/10/2017  Về khảo sát hiện trạng cơ sở dữ liệu bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công tác dân tộc
 12/UBND-VP8 06/10/2017  Về báo cáo thống kê về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số
10/UBND-VP8   19/9/2017 Về cử đại biểu tham dự Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2017
 137/BC-UBND 19/9/2017  Báo cáo biểu dương người có uy tín, nhân sỹ, trí thức và doanh nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số trong công cuộc Xây dựng và bảo vệ tổ quốc
94/KH-UBND   06/9/2017 Về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020 định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh
8/UBND-VP8   28/8/2017 Về tuyên dương học sinh sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2017
7/UBND-VP8 28/8/2017  Về báo cáo số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý là người dân tộc thiểu số
4/UBND-VP8  03/8/2017  Báo cáo tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số
 35/BC-VPUBND  26/7/2017 Về công tác an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tháng 7 năm 2017
 33/BC-VPUBND  11/7/2017 Báo cáo số học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học lưu ban năm học 2016-2017
 3/UBND-VP8 30/6/2017  Về cho ý kiến vào dự thảo Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020
2/UBND-VP8   08/6/2017 Về đóng góp ý kiến vào dự thảo VB Của Uỷ ban dân tộc về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
51/BC-UBND   07/6/2017 Báo cáo tình hình công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
 15/BC-VPUBND  27/4/2017 Báo cáo số vụ việc, số cá nhân người dân tộc thiểu số tham gia tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt các chất ma tuý năm 2016
 152/VP-UBND 25/4/2017  Về Báo cáo số liệu thống kê công tác dân tộc
 65/QĐ-UBND 13/01/2017  Về phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Bình năm 2017
 189/BC-UBND  16/12/2016 Báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2016 và nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2017
183/BC-UBND   13/12/2016 Báo cáo kết quả xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020
 38/BC-VPUBND 03/12/2016  Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng chống tội phạm về ma túy, HIV/AIDS mại dâm năm 2016 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình
 169/BC-UBND  30/11/2016 Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số và miền núi
 15/UBND-VP8  14/11/2016 Về xác định thôn xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020
 33/BC-VPUBND  10/11/2016 Báo cáo tỷ lệ trẻ em người dân tộc thiểu số 3-6 tuổi đi học mẫu giáo năm 2016
 382/VP-UBND  10/10/2016 Về tổ chức thu thập thông tin số liệu phục vụ công tác dân tộc
 334/UBND-VP5  09/9/2016 Về thực hiện miễn giảm tiền thuê đất đối với tổ chức đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số
 19/BC-VPUBND  19/7/2016 Báo cáo số lượng đại biểu quốc hội, HĐND các cấp là người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2016-2020
 133/UBND-VP3 9/6/2016 Về báo cáo thực trạng sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số
 59/BC-UBND  24/6/2016 Báo cáo tình hình công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
 177/UBND-VP6  19/5/2016 Về báo cáo rà soát đánh giá việc thực hiện pháp luật chính sách đối với thanh niên dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2016
523/QĐ-UBND  19/4/2016 Về phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Bình năm 2016
656/QĐ-CT   21/12/2015 Về thành lập Phòng dân tộc thuộc VP UBND tỉnh Ninh Bình